Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës është një trup vetë-rregullativ i formuar për dhe nga sektori i mediave të shkruara. Misioni i tij mbështetet mbi bindjet e Kodit të Mirësjelljes.

Fjala e lirë, e drejta e qytetarëve për t’u informuar plotësisht e me kohë, dhe respektimi në tërësi i kodit etik te gazetarisë, janë bazat mbi te cilat vepron KMShK. KMSHK nuk ka ambicie të zëvendësoje gjyqet në Kosovë, por me vullnet qe të behet një forum i besueshëm për mediat e shkruara dhe lexuesit e tyre, i aanshëm  dhe organ nga i cili burojnë ide te reja për të brumosur gazetaret me njohuri sa me të gjera të etikes së profesionit tonë.

Ligji Civil Kundër Shpifjes dhe Fyerjes

Ligji për qasje në dokumente publike

Ligji për mbrojtjen e burimeve të gazetarisë

Partnerët:

Donatoret Donatoret Donatoret British Embacy Prishtina British Embacy Prishtina Donatoret Donatoret Donatoret Kfos

Vendimet

Opinion i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Nismës së të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut kundër portalit Telegraf 06.01.2015

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 23 dhjetor 2014, pasi shqyrtoi ankesën e Nismës së të Rinjëve për të Drejat e Njeriut kundër portalit Telegraf lidhur me komentet e lexuesve pas ndeshjes futbollistike Serbi-Shqipëri, nxori këtë

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së z. Mal Lokaj, Inspektor i Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës kundër gazetës Zëri 06.01.2015

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 23 dhjetor 2014, pasi shqyrtoi ankesën e z. Mal Lokaj, Inspektor i Infrastrukturës Rrugore në MI kundër gazetës Zëri lidhur me artikullin “Rruga që i çoi në Prokurori”, botuar më 25 korrik 2014, mori këtë

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së z. Valdrin Lluka, Drejtor i Agjencisë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në MTI kundër gazetës Zë 06.01.2015

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 23 dhjetor 2014, pasi shqyrtoi ankesën e z. Valdrin Lluka,Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve, MTI kundër gazetës Zëri lidhur me dy artikuj: “Zbardhet skema e korrupsionit në MTI” botuar më 3 dhjetor 2014 dhe atij me titull “Nisin hetimet ndaj Llukës” të botuar më 5 dhjetor 2014, mori këtë

më shumë...

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së z. Muharrem Svarqa, kryetar i Komunës së Ferizajt kundër gazetës Kosova Sot 08.12.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, në mbledhjen e tij të mbajtur më 9 shtator 2014, pasi shqyrtoi ankesën e z. Muharrem Svarqa, kryetar i komunës së Ferizajt kundër gazetës Kosova Sot

më shumë...
Kosovalive Kosovo2.0 Zëri Kosovapress infosot Kosova Sot Bota Sot Lajm Epoka e Re Alem Gazeta Express Tan Haber MM Koha Ditore

Search

Lajmet

Kumtesë për media 17.12.2014

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMSHK) në bashkëpunim me Fondacionin Thomson, Komisionin e Pavarur të Mediave (KPM) dhe Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës të martën më 16 dhjetor 2014 zhvilloi tryezën "Raportimi i Mediave për Terrorizmin dhe Ekstremizmin".

më shumë...

Kumtesë për media 24.11.2014

Raportet ndërmjet gazetareve dhe diplomateve ishte tema kryesore e Ambasadorit të Britanisë së Madhe në Kosovë, Ian Cliff

më shumë...